Betoninių čerpių montavimo instrukcija

Benders dvigubos S-tipo ir Romėniško tipo betoninių čerpių montavimo instrukcija

Čerpių klojimo instrukcija parengta remiantis Vokietijos stogdengių asociacijos taisyklėmis.

Jei norite kokybiškai įrengti stogo dangą, nepraleidžiančią drėgmės, būtina laikytis gamintojo rekomendacijų. Taip pat svarbu atsižvelgti į medžiagų technines charakteristikas ir stogo šlaito nuolydį. Jeigu stogo nuolydis yra mažas, būtina naudoti papildomą hidroizoliacinį sluoksnį.

Siekdami, kad stogo danga būtų ilgaamžė, ją turite nuolat prižiūrėti. Kadangi dulkių ir purvo nuosėdos yra palanki maitinamoji terpė augalų, kerpių, samanų vystymuisi, todėl konstrukcijos elementus ir medžiagas reikia apsaugoti nuo galimo aplinkos poveikio. Tą galima padaryti naudojant mūsų siūlomas priemones, pavyzdžiui, „Samanos-Stop“, kuri neleidžia vešėti samanoms.

Taip pat turi būti tikrinami stogo dangos sandarinimai ir išorinių sienų apdaila. Atminkite, jog prižiūrimi gaminiai ilgiau tarnauja ir apsaugo nuo didesnių nuostolių.

Bendrieji nurodymai ir rekomendacijos


Laštakio tvirtinimas prie gegnių. Apatinis laštakis, pagamintas iš skardos, yra skirtas kondensato nutekėjimui. Jis tvirtinamas gegnių viršutinėje pusėje. Ant šio laštakio turi būti užleidžiama plėvelė (žr. 1 pav.).

Laštakio tvirtinimas prie gegnių


Stogo plėvelės tvirtinimas. Stogo plėvelę reikia pradėti kloti nuo apačios (karnizo) iki kraigo horizontalia kryptimi. Ji tvirtinama ventiliaciniais tašeliais. Kad susidaręs kondensatas nepakenktų ventiliaciniams tašeliams ir galėtų išbėgti per vidurį, plėvelės įdubimas tarp gegnių turi būti apie 20 mm. Priklausomai nuo stogo nuolydžio plėvelė turi persidengti 100-200 mm.


Ventiliacinių tašelių tvirtinimas. Ventiliaciniai tašeliai 24/48 tvirtinami ant gegnių per visą jos ilgį.


Aukštį reguliuojančio grebėsto tvirtinimas. Aukštį reguliuojantis grebėstas ant ventiliacinių tašelių turi būti tvirtinamas taip, kad apatinės eilės betoninių čerpių nuolydis būtų toks pat, kaip ir kitų eilių nuolydis. Viršutinis laštakis, kuris yra tvirtinamas ant aukštį reguliuojančio tašelio, įsileidžia į lietaus surinkimo lataką. Apatinis čerpių kraštas už karnizo lentos turi išsikišti maždaug per 60 mm (žr. 1 pav.).

Aukštį reguliuojančio grebėsto tvirtinimas


Ventiliacinės juostos tvirtinimas. Ventiliacinė juosta tvirtinasi prie aukštį reguliuojančio tašelio viršutinio krašto ir apatinio laštakio (žr. 2 pav.). Ji užtikrina oro cirkuliaciją stogo apačioje bei apsaugo stogo konstrukciją nuo sniego ir šiukšlių patekimo.


Stogo grebėstavimas. Rekomenduojami skersinio grebėsto išmatavimai 40×60 mm. Kiekvienas skersinis grebėstas tvirtinamas susikirtimo su ventiliaciniu tašeliu vietoje.

Paveikslėlyje pavaizduota, kur tvirtinasi pirmasis grebėstas: 380 mm atstumu nuo aukštį reguliuojančio tašelio pradžios (žr. 4 pav.). Nuo kraigo lentos (bruselio) iki pirmo viršutinio grebėsto atstumas turi būti 40 mm. Betoninių čerpių perdengimas priklauso nuo šlaito nuolydžio ir gegnių ilgio (žr. 3 pav.).

Stogo grebėstavimas

Atstumas nuo pirmo apatinio grebėsto iki viršutinio grebėsto dalinamas iš pagal stogo nuolydį rekomenduojamo grebėstavimo žingsnio (stogo nuolydis ir grebėstavimo žingsniai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje). Atstumas turi būti padalinamas taip, kad gautųsi sveikų čerpių eilės ir nereikėtų kloti pjautinių (žr. 4 pav.).

Stogo grebėstavimas

Pavyzdžiui, jei stogo nuolydžio kampas 45°, tada rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų būtų 365 mm (žr. lentelę Nr. 1). Atstumas nuo viršutinio iki apatinio grebėsto 7400 mm dalinamas iš 365 mm. Gaunamos 20,3 eilės. Taigi atstumas 7400 mm dalinamas iš sveiko eilių skaičiaus 20. Gaunamas tikslus 370 mm atstumas tarp grebėstų, todėl jums neteks pjaustyti čerpių.

Jei nenaudojamos šoninės čerpės (dešininė / kairinė), o montuojamos tik universalios šoninės čerpės, tokiu atveju atstumus tarp grebėstų ir čerpių sąnaudą, priklausomai nuo stogo nuolydžio, galima apskaičiuoti pagal rekomenduojamą apačioje pateikiamą lentelę (Nr. 1):

Lentelė Nr. 1

Stogo nuolydis (laipsniais)

Atstumas tarp grebėstų (mm)

50

375

45

365

40

355

35

345

30

335

25

325

20

315

15

310

 

Svarbi informacija apie šonines čerpes!

Esant stogo nuolydžiui iki 30°, šoninės čerpės naudojamos su 110 mm užlaida (grebėstų žingsnis 31,2-33,5 cm).
Stogo nuolydžiui esant virš 30°, šoninės čerpės naudojamos su 88 mm užlaida (grebėstų žingsnis 33,5-34,5 cm).


Čerpių klojimas (kai naudojamos šoninės čerpės). „Benders“ betoninės čerpės klojamos iš dešinės pusės į kairę, pradedant nuo karnizo.

Stogo plotas padalinamas pagal čerpių pločius (dengimo pločio nustatymas, žr. 5 pav.). Sudėjus ir pritvirtinus pirmą eilę, montuojama antroji eilė ir tuo pačiu metu turi būti klojama dešinioji vertikalioji eilė link stogo kraigo.

Prie grebėstų betoninės čerpės tvirtinamos 75×3,1 specialiomis vinimis. Esant mažam stogo šlaito nuolydžiui, visos čerpės tvirtinasi tik stogo kraštuose, briaunose ir stogloviuose, taip pat karnizinėse ir kraiginėse eilėse. Dengiant šlaitus tvirtinama kas trečia čerpė. O jei stogo nuolydis didesnis nei 60°, tvirtinamos visos čerpės.

Čerpių klojimas


Šoninių čerpių klojimas. Skersinių grebėstų vietoje tvirtinasi šoninės čerpės. Tarp šoninės čerpės ir medinės vėjalentės atstumas turi būti ne mažesnis nei 1 cm. Atsižvelgiant į grebėstų storį, jų galai negali išsikišti už pastato sienos daugiau nei 300 mm. Jei išsikišimai yra didesni, reikalingos papildomos konstrukcijos.

Šoninių čerpių klojimas


Kraigo čerpių klojimas. Kraigo čerpės tvirtinamos ant kraigo bruselio (kraigo lenta). Kraigo bruselis, paprastai montuojamas specialiais laikikliais, turi būti įrengtas tokiame aukštyje, kad betoninės kraigo čerpės iš abiejų pusių pakankamai perdengtų stogo dangą (žr. 7 pav.). Klojamos kraigo čerpės turi persidengti mažiausiai 40 mm.

Kraigo ventiliacinė tarpinė, užtikrinanti efektyvią ventiliaciją ir apsauganti konstrukciją nuo sniego bei kritulių patekimo, turi būti dedama ant kraigo briuselio.

Jeigu kertasi keli horizontalūs kraigai, naudojamos T arba X formos kraigo čerpės. Tuo atveju, kai susikerta du nuožulnūs ir vienas horizontalus kraigas (arba atvirkščiai), reikia naudoti Y formos čerpė. Šių formų kraigo čerpės tvirtinamos kraigo čerpių laikikliais.

Kraigo čerpių klojimas


Nuožulnaus kraigo įrengimas. Nuožulnus kraigas dengiamas kraigo čerpėmis. Tokiu pačiu būdu montuojamas kraigo bruselis. Ant jo tvirtinasi kraigo ventiliacinė tarpinė ir klojamos kraiginės čerpės.


Kraigo pradžios ir pabaigos čerpės. Kraigo pradžia ir pabaiga uždengiamos specialiomis čerpėmis, kurios tvirtinamos kaip ir eilinės stogo kraigo čerpės.


Stoglovis. Stogloviams įrengti tinka naudoti ištisinį lentų paklotą po 30 cm į abi puses viename lygyje su gegnėmis. Vietoj lentų pakloto galima naudoti ir specialų metalinį profilį su apatinėje pusėje esančia kondensatą sugeriančia medžiaga. Jį naudojant sumažėja bendras konstrukcijos storis ir supaprastėja stoglovio įrengimas.

Pirmas plėvelės sluoksnis patiesiamas išilgai stoglovio. Po to horizontaliai paklojama plėvelė ant abiejų susikertančių stogų, perdengiant lūžio liniją taip, kad stoglovio srityje būtų trys plėvelės sluoksniai.

Kai montuojami skardiniai profiliai, laikančiąja konstrukcija tarnauja vertikalūs grebėstai. Jie tvirtinami abiejose pusėse nuo lūžio linijos tokiu būdu, kad skardinių profilių kraštai remtųsi ant jų. Stoglovio skardiniai elementai montuojami nuo apačios. Minimalus perdengimas – 100 mm.

Stoglovis


Stogo užbaigimas kitomis medžiagomis. Vandens surinkimo latakai, vėjalentės, kraigai bei prijungimai prie sienų, kaminų, stoglangių gali būti įrengiami naudojant kitas medžiagas (pavyzdžiui, medieną, skardą, sienų, kaminų sandarinimo juostas ir kt.).


Stogo dangos priedai. Sniego užtvaros, stogo kopėtėlės, apsauginiai kabliai ir kiti stogo dangos priedai, atitinkantys standartus, turi būti montuojami pagal technines instrukcijas. Šie priedai neturi viršyti leistinos stogo apkrovos. Jeigu taip atsitinka, turite pasirūpinti papildomu apkrovos išskirstymu.


Virš stogo išsikišusios dalys. Antenos, stogo langai, ventiliaciniai kaminėliai montuojami su specialiomis forminėmis čerpėmis, sandarinimo ir tvirtinimo priemonėmis.


Stogo langai. Jeigu stoge numatoma įrengti stoglangius, vietas jiems reikia paruošti jau stogo dengimo darbų metu. Pagal galimybę, paskutinėje prie stogo lango esančioje horizontalioje eilėje turėtų būti klojamos sveikos čerpės. Jei tai neįmanoma, betonines čerpes teks pjauti, dengti ir tvirtinti. 


Stogo įlinkis (mansardos stogo įlinkis). Dviejų stogo paviršių su skirtingais palinkimais susikirtimo taškas vadinamas stogo įlinkiu. Jame montuojamos specialios forminės čerpės.